Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa firm polega na prowadzeniu najważniejszych spraw osobowych pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie lub o dzieło w tym m.in.:

 • prowadzeniu akt osobowych pracownika,
 • sporządzaniu projektów umów o pracę
 • kierowaniu na okresowe badania lekarskie,
 • przeprowadzaniu czynności związanych z wygaśnięciem lub rozwiązaniem
 • stosunku pracy,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i o zarobkach
 • wyliczenie i kontrolowanie pracowniczego stażu pracy na podstawie
 • dostarczonych dokumentów potwierdzających zatrudnienie
 • określenie i kontrolowanie praw do urlopu wypoczynkowego,
 • weryfikacja przysługującego urlopu przy rozwiązywaniu umowy
 • prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie list płac
 • tworzenie wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych
 • wyliczanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
 • sporządzanie PIT-11, PIT-4R

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z NAMI